موضوع جستجو: کارواش نانو بخار - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بخار در کارواش چیست؟ : بخار در کارواش ها جهت شستشو جایگاه ویژی پیدا کرده است بدین صورت برای اطپز بین بردن لکه ها و تمیزی بدنه ماشین از بخار استفاده می کنند. استفاده از