موضوع جستجو: بویلر ایستاده - ۲ مورد پیدا شد

۱ . دیگ روغن داغ و انواع آن : داغ یا بویلر روغن داغ (thermal oil heater boiler) اغلب در مواقعی که نیاز به حرارت بالا باشد مورد استفاده قرار می گیرد. طرز کار و نگهداری دیگ روغن داغ
۲ . دیگ بخار کوچک : متعارف این بویلر عمودی ۵ اتمسفر می باشد. (فشار بالاتر فقط طرح افقی توصیه می گردد) کارکرد دستگاه کاملا اتوماتیک است. دیگ بخار کوچک ایستاده دارای سیستم کنترل دمای خروجی می باشد. دارای