موضوع جستجو: انواع و طرز کار دیگ روغن داغ - ۳ مورد پیدا شد

۱ . دیگ بخار کوچک : سفارش از انواع لوارا و پنتکس ایتالیایی و یا گرانفارس مورد استفاده قرار می گیرند. کنترل سطح آب لول کنترل : (از نوع فانتینی ایتالیایی) کنترل فشار پرشر سوئیچ : (از نوع
۲ . توصیه های ایمنی استفاده از دیگ بخار : اگر چه تجهیزات پیشرفته و به روز برای ایمنی تجهیزات و مخازن تحت فشار ضروری است اما برای اطمینان از عملکرد ایمن دیگ بخار و آب داغ کافی
۳ . داغ و انواع آن : راحت تر انواع مشعل و امکان باز و بست آسان درب بویلر را می توان ذکرکرد. تعمیرات و بازرسی راحت به دلیل دسترسی راحت تر به اجزای مختلف این نوع دیگ، تعمیر