موضوع جستجو: کاربرد سپریتور در دیگ بخار - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد و نحوه عملکرد سپریتور در دیگ بخار چیست؟ : از هوا کاربرد دارد و بوسیله یک شبکه توری استیل که داخل آن قرار داده شده مانعی در برابر حرکت هوا یا بخار ایجاد می کند. قطرات آب باهم ترکیب