موضوع جستجو: کاربرد دیگ بخار در بیمارستان - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد دیگ بخار در بیمارستان : این دیگ ها همان هایی هستند که به بیمارستان اجازه فعالیت می دهند. آنها بخاری را که برای گرم کردن ساختمان، گرم کردن آب، شستشوی تمام لباسشویی های
۲ . کیفیت بخار و اهمیت آن : اهمیت کیفیت بخار زمانی که حباب­‌های بخار در یک بویلر تشکیل می­‌شوند، بر سطح آب شناور شده، فروپاشیده و بخار را آزاد می‌سازند. با فروپاشی هزاران عدد از این