موضوع جستجو: کاربرد بخار در صنعت فرش - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد بخار در صنعت فرش : صنعتی بویلرها کاربرد گسترده‌ای دارد. در صورت استفاده از الیاف شیمیائی هم بخار در مراحل مختلف تولید کاربرد دارد. مطلب پیشنهادی: نصب دیگ بخار – روشن شدن و تعمیرات دیگ بخار     رنگرزی نخ
۲ . کاربرد دیگ بخار در کارواش چیست؟ : را دارند. کاربرد دیگ بخار در کارواش جهت خروج بخار برای تمیز کردن می باشد. اما سوال اینجاست چرا کارواش بخار؟ کاربرد دیگ بخار در کارواش صرفا برای تمیز کردن