موضوع جستجو: کاربردها و عملکرد دیگ روغن داغ - ۳ مورد پیدا شد

۱ . نحوه عملکرد دیگ روغن داغ و برخی کاربردهای آن در صنایع : نحوه عملکرد دیگ روغن داغ طراحی بویلر روغن داغ به این صورت است که احتمال بالا رفتن دمای روغن تا حدی که دچار تجزیه یا آتش سوزی نشود را
۲ . دیگ بخار کوچک : دیگ های بخار کوچک موجود بر اساس تکنولوژی به سه دسته ذیل تقسیم می شوند: دیگ بخار کوچک بویلری عمودی (ایستاده) دیگ بخار کوچک ژنراتوری دیگ بخار کوچک برقی   ۱٫ دیگ بخار
۳ . اهمیت ایمنی بویلر و دیگ روغنداغ (روغن داغ) : در سیستم سیرکوله روغن داغ در یک بویلر روغن داغ نصب تجهیزات کنترل کننده جریان و از طرفی نیز پیش بینی تخلیه فوری روغن از سیستم بسیار اهمیت