موضوع جستجو: نشتی دیگ بخار - ۷ مورد پیدا شد

۱ . مشکلات دیگ بخار در سیستم حرارت مرکزی ساختمان : باعث بروز نشتی در دیگ بخار باشد از جمله این موارد می‌توان اتصالات شل، فشار آب بالا و یا معیوب شدن یکی از بخش های دیگ بخار را نام برد. ایجاد
۲ . اصول نگهداری دیگ بخار : و زائدات نشتی آن را روزانه تمیز نموده و مکان نشت را آب بندی کنید؛ صافی پمپ تغذیه نیز باید مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز
۳ . رسوب زدایی دیگ بخار : کرد تا نشتی در دیگ بخار ایجاد نگردد. این شرکت جهت رسوب زدایی تا حدامکان دستگاه را آنالیز می‌نماید و سپس ماده مخصوص آن را توصیه می‌کند تا میزان ساییدگی دیگ
۴ . یک چک لیست دیگ بخار کامل برای نگهداری و امنیت بیشتر : تنظیم آن بررسی نشتی در ها در صورت امکان تمیز کردن و بازرسی دودکش ها. دیگ بخار و قطعات آن را تمیز و تنظیم کنید. بررسی مجدد گزارش های بازرسی   مطلب پیشنهادی:توصیه های ایمنی استفاده
۵ . اپراتوری و نگهداری دیگ بخار بصورت صحیح : و ایجاد نشتی شود . تصفیه مناسب شیمیایی و کنترل میزان ph آب دیگ بخار باعث کم شدن میزان رسوبات خواهد شد  و در نتیجه پتانسیل خوردگی کاهش می یابد
۶ . مشکلات ناشی از کم آبی دیگ بخار : شده است. ایجاد نشتی در لوله های فوقانی در دیگ‌های لوله دودی اولین نتیجه کم آبی دیگ بخار، بهنگام وجود آتش در داخل کوره، می تواند وجود نشت از انتهای عقب لوله
۷ . دیگ آبگرم ، کاربرد اصلی و انواع مختلف آن : و نهایتا نشتی شود به دلیل اینکه دمای بین پاسهای دو و سه با هم تفاوت زیادی دارند. همچنین مواد نسوز بکار رفته در این دیگ نیاز به انجام تعمیرات