موضوع جستجو: قیمت دی اریتور دیگ بخار - ۱ مورد پیدا شد

۱ . معرفی انواع دی اریتور (هوا زدا) و عملکرد هر کدام :  وجود اکسیژن بصورت محلول در آب تغذیه دیگ بخار خسارت‌های زیادی به بویلر وارد می کند . اغلب این خسارت ها بدلیل اینکه اکسیژن موجود در آب به