موضوع جستجو: سپریتور گردابی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نحوه عملکرد سپریتور در دیگ بخار چیست؟ : نحوه عملکرد سپریتور در دیگ بخار چیست؟ بخار تولیدی توسط دیگ بخار در بهترین حالت ضریب خشکی ۹۵ درصد دارد. حال اگر به هر دلیل عملکرد دیگ بخار دچار اختلال شود