موضوع جستجو: روش تهیه شیره خرما - ۱ مورد پیدا شد

۱ . همه آنچه باید درباره تولید صنعتی شیره خرما و چگونگی طبخ آن توسط دیگ پخت بدانید : به دو روش صنعتی و سنتی تهیه می شود. شرح  تولید شیره خرما به روش صنعتی عملکرد خط تولید شیره خرما به شرح زیر می باشد: مرحله شستشو، ضد عفونی و هسته گیری