موضوع جستجو: دیگهای بخار - ۶ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد دیگ بخار در بیمارستان : از این دیگهای بخار وجود دارند تا اطمینان حاصل شود که بخار کافی تولید می شود تا تمام نیازهای گرمایشی، لاندری و سایر خواسته های بیمارستان را برآورده سازد. بیشتر
۲ . معرفی انواع دیگ آبگرم و کاربرد هر یک از آنها : بالایی است. از دیگهای آب گرمی که دارای 30 گیگا کالری در ساعت و بالاتر هستند، در اتاق های دیگ بخار سد ها و همچنین در سیستم های گرمایشی مرکزی نیروگاه
۳ . اپراتوری و نگهداری دیگ بخار بصورت صحیح : دیگ بخار     اگر دیگهای شما بزرگ هستند ، گزارش روزانه عملکرد دیگ بخار میتواند بسیار مفید باشد . جدولی از دما و فشار بخار میزان اکسیژن و گاز co2 ، جریان
۴ . مشکلات دیگ بخار در سیستم حرارت مرکزی ساختمان : های اتصالات تمام دیگهای چگالشی، دارای لوله میعاناتی هستند که آب اسیدی را که ناشی از گازهای زاید است، به بیرون از دیگ بخار منتقل می کنند. این لوله ها در
۵ . بخار تمیز و خالص (Clean Pure Steam) : برای اکثر دیگهای استاندارد و لوله کشی استفاده می شود، باشد. هنگامی که آب در بویلر به بخار تبدیل می شود و بالا می رود گازهای محلول در آب نیز ممکن
۶ . دیگ روغن داغ و انواع آن : تر از دیگهای بخار و آب است. برای استفاده در مواردی که نیاز به دمای زیاد می باشد، کارکرد دیگ بخار و دیگ آبگرم ، خطرناک تر و گران تر از