موضوع جستجو: تولید شیره خرما به روش صنعتی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . باید درباره تولید صنعتی شیره خرما و چگونگی طبخ آن توسط دیگ پخت بدانید : می شود. شرح  تولید شیره خرما به روش صنعتی عملکرد خط تولید شیره خرما به شرح زیر می باشد: مرحله شستشو، ضد عفونی و هسته گیری خرما: خرمای برداشت شده از نخلستان دارای