موضوع جستجو: بویلر بخار ۵ تنی - ۴ مورد پیدا شد

۱ . کار دیگ بخار چیست؟ : بخار یا بویلر (Boiler) مبتنی بر ویژگی های مخازن تحت فشار است. دیگ بخار در حقیقت یک مخزن بسته است که آب داخل آن با استفاده از حرارت ناشی از
۲ . دیگ بخار کوچک : متعارف این بویلر عمودی ۵ اتمسفر می باشد. (فشار بالاتر فقط طرح افقی توصیه می گردد) کارکرد دستگاه کاملا اتوماتیک است. دیگ بخار کوچک ایستاده دارای سیستم کنترل دمای خروجی می باشد. دارای
۳ . استفاده از بخار در ساخت بتن : (دیگ و بویلر بخار ) برای عمل آوری بتن در موارد ذیل توصیه می گردد: ۱-  مواقعی که قرار است بتن در زمانی کوتاه مقاومت اولیه خود را کسب کند. ۲-   در
۴ . کاربرد و نحوه عملکرد سپریتور در دیگ بخار چیست؟ : شده از بویلر به همراه بخار دارای TSD بالایی است (حدود ۳۰۰۰ppm)  اما آب ناشی از کنداکس در خطوط، آب خالص است و حتما باید بین این دو تفاوت قائل