موضوع جستجو: نصب سپریتور دیگ بخار - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد و نحوه عملکرد سپریتور در دیگ بخار چیست؟ : بالای سپریتور نصب نمی شود. سپریتور انعقادی این نوع سپریتور بیشتر برای جدایی آب از هوا کاربرد دارد و بوسیله یک شبکه توری استیل که داخل آن قرار داده شده مانعی در