موضوع جستجو: انواع سپریتوردر دیگ بخار - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد و نحوه عملکرد سپریتور در دیگ بخار چیست؟ : دیگ بخار سپریتور انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی آنها و توضیح مختصر عملکردشان پرداخته میشود: سپریتور گردابی همانطور که از نام آن مشخص است از نیروی گریز از مرکز برای